Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDF1.3. ogłoszenie o I przetargu.pdf Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłoiwczki o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego

PDF1.2 Przetarg nieograniczony obręb Milice.pdf Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowiczki o  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

PDF1.2 Przetarg nieograniczony obręb Ucieszków.pdf Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowiczki o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

PDF1.2 I ustny przetarg nieograniczony działka nr 1139 obręb Pawłowiczki (002).pdf Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym, dz. nr 1139 – Pawłowiczki 

PDF1.2 Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym, dz. nr 1140 - Pawłowiczki.pdf Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym, dz. nr 1140 – Pawłowiczki 

PDF1.2 Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym, dz. nr 1141 -Pawłowiczki.pdf Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym, dz. nr 1141 – Pawłowiczki 

PDF1.1 Załącznik do I ustnego przetargu nieograniczonego, działka nr 1142 - Pawłowiczki.pdf Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym, dz. nr 1142 – Pawłowiczki 

Wersja XML