Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pawłowiczkach

Plac Jedności Narodu 1

47-280 Pawłowiczki

pokój nr 14

tel. 77 4036466

e-mail: usc@pawlowiczki.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U.                   z 2020r. Poz. 463 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

W zależności od załatwianej sprawy.

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek należy złożyć w biurze nr 14 Urzędu Gminy w Pawłowiczkach.

Opłaty

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2020r. Poz. 1546 z późn. zm.).

konto UG Gminy dla opłaty skarbowej:

54 8882 1016 2002 0030 0155 1119 

Druki do pobrania

PDFWniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego.pdf
PDFWniosek o uzupełnienie atu stanu cywilnego.pdf
PDFWniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.pdf
PDFPełnomocnictwo.pdf

PDFWniosek o umiejscowienie aktu urodzenia sporządzonego za granicą.pdf
PDFWniosek o umiejscowienie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą.pdf
PDFWniosek o umiejscowienie aktu zgonu sporządzonego za granicą.pdf
 

 

 

Wersja XML