Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029.pdf

PDFProgram ochrony środowiska dla Gminy Pawlowiczki na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025r.pdf
 

Wersja XML