Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo dla mieszkańców

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

PDFPunkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2022 roku.pdf (208,22KB)

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

PDFLista jednostek nieodplatnego poradnictwa 2022.pdf (432,77KB)

Informacje o osobach uprawnionych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i medjacji.

PDFInformacje o osobach uprawnionych, zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.pdf (217,05KB)

Więcej informacji https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/6727/nieodplatna-pomoc-prawna-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-i-mediacja.html

 

Wersja XML