Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach

Gmina Pawłowiczki zrealizowała inwestycję pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach", która obejmowała przebudowę 2800 mb drogi, obsypanie poboczy kruszywem, odtworzenie przydrożnych rowów.  Zadanie było realizowane od kwietnia do końca maja 2022 r.

Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2 185 000,00 zł

Wkład własny gminy wyniósł:  132 683,90 zł

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 2 317 683,90 zł.

2.jpeg

1.jpeg

4.jpeg

tablica.jpeg

Wersja XML