Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa ulicy Słonecznej w Gościęcinie etap II

Gmina Pawłowiczki zakończyła realizację zadania pn. "Budowa ulicy Słonecznej w Gościęcinie - etap II " dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę  236 224,18 zł.

Łączna wartość zadania: 393 706,97 zł

Kwota dofinansowania z RFRD: 236 224,18 zł

Roboty budowlane zostały wykonane od 05/2022 do 07/2022

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych, poprawa dostępności komunikacyjnej, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Produkty projektu: długość wybudowanej drogi - 356,50 m;  nawierzchnia z kostki brukowej - 1953,25 m 2

gosciecin1.jpeg

gosciecin2.jpeg

gosciecin3.jpeg

Gmina Pawłowiczki podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. "Budowę ulicy Słonecznej w Gościęcinie - etap II" na  kwotę 236 224,18 zł.

Zadanie będzie wykonane w terminie od kwietnia do września 2022 r.

Cele projektu:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych, poprawa dostępności komunikacyjnej, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Produkty projektu:

- długość wybudowanej drogi - 356,50 m

- nawierzchnia z kostki brukowej - 1953,25 m 2

tablica na gościęcin.jpeg

Wersja XML