Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI - NADZWYCZAJNA

Uprzejmie zawiadamiam, że
XXXV SESJA 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI
- zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),
odbędzie się
9 czerwca 2022 r. o godz. 14.15
 
Obrady odbędą się w sali posiedzeń mieszczącej się na  II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach   
według niżej proponowanego porządku:
 
 1. Otwarcie obrad, przywitanie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.
 7. Zakończenie obrad.
 
Transmisja oraz nagranie archiwalne posiedzenia będą dostępne na stronie internetowej:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1430/rada-gminypawlowiczki.htm
 

               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         /-/ Przemysław Malinka

Wersja XML