Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki

PDFRegulamin utrzymania czystości.pdf
 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi uchwalany jest przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego “Czysty Region”

http://czystyregion.pl


 

 

Wersja XML