Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na 2022 rok.

7 kwietnia 2022 r. w Opolu zostały zawarte umowy na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania "Budowa ulicy Słonecznej w Gościęcinie - II etap" i  "Przebudowa drogi gminnej nr 108428 O ul. Ogrodowej i nr 18430 O ul. Polnej w Ostrożnicy".

Dofinansowanie będzie wynosić 60 % wydatków kwalifikowalnych zadania.

tablica1.jpeg

tablica2.jpeg

Wersja XML