Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie o kontynuowaniu nauki przez ucznia z Ukrainy w systemie ukraińskim.

Na podstawie § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy dzieci i uczniowie, będący obywatelami Ukrainy, przybyłe po 24 lutego 2022 r., którzy uczą się w szkole lub przedszkolu działającym w systemie państwa ukraińskiego w formule kształcenia na odległość (nauka zdalna), nie podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki w rozumieniu prawa polskiego.

Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę na dzieckiem lub uczniem składa w tym przedmiocie oświadczenie do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia.

Oświadczenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Pawłowiczki ul. Plac Jedności Narodu 1, wzór oświadczenia w załączeniu.

PDFoświadczenie rodzica o kontynuowaniu nauki ucznia w systemie ukraińskim.pdf

Wersja XML