Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI BORZYSŁAWICE

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00032399/01 z dnia 2022-01-24
Termin składania ofert: 2022-02-10 10:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/475770f6-1926-405c-a1db-975f24fd356f

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja warunków zamówienia.pdf

PDFzalaczniki-1-7-do-swz (003).pdf

PDFZałącznik do umowy Oświadczenie o zatrudnieniu (załącznik nr10).pdf

PDFPrzedmiar_ks_Borzysławice.pdf

PDFPT_Borzysławice_opis.pdf

PDFPT_elektryczny_Borzysławice.pdf

PDFRys_1_PT.pdf

PDFRys_2_1_PT.pdf

PDFRys_2_2_PT.pdf

PDFRys_3_PT.pdf

PDFRys_4_PT.pdf

PDFRys_5_PT.pdf

PDFRys_6_PT.pdf

PDFRys_7_PT.pdf

PDFRys_8_PT.pdf

PDFRys_9_PT.pdf

PDFRys_10_PT.pdf

PDFRys_11_PT.pdf

PDFRys_12_PT.pdf

PDFRys_13_PT.pdf

PDFRys_14_PT.pdf

PDFRys_15_PT.pdf

PDFRys_16_PT.pdf

PDFRys_17_PT.pdf

PDFRys_18_PT.pdf

PDFST 00.00 - Wymagania ogólne.pdf

PDFST 00.01 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne.pdf

PDFST 00.02 - Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej.pdf

PDFST 00.03 - Roboty drogowe.pdf

PDFST 00.04 - Roboty Elektryczne.pdf

PDFOpinia geotechniczna Borzysławice kanalizacja - załączniki.pdf

PDFOpinia geotechniczna Borzysławice kanalizacja.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFZmiana treści SWZ.pdf

PDFOdpowiedź na zapytanie do SWZ-sig.pdf

PDFKwota przeznaczona na realizację zadania kanalizacja Borzysławice-sig.pdf

PDFInformacje po otwarciu ofert-sig.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf

Wersja XML