Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00011511/01 z dnia 2022-01-11
Termin składania ofert: 2022-01-27 10:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/39e90d5d-a3d7-40df-96ef-053d75d6f005

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf

PDFZałaczniki nr 1-7 do SWZ.pdf

PDFZałącznik nr 10 - Oświadczenie o zatrudnieniu.pdf

PDFPLANSZA ZIELENI.pdf

PDFPROJEKT NAWIERZCHNI 1.pdf

PDFPROJEKT NAWIERZCHNI 2.pdf

PDFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf

PDFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS.pdf

PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf

PDFSTWiORB.pdf

PDFKwota przeznaczona na realizację zadania-sig.pdf

PDFInformacje po otwarciu ofert-sig.pdf

PDFunieważnienie postepowania-sig.pdf

 

 

 

 

Wersja XML