Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z 2022 roku

PDFUchwała XXXII.209.22 z dnia 24.02.2022.pdf w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XXXII.210.22 z dnia 24.02.2022.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XXXII.211.22 z dnia 24.02.2022.pdf w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XXXII.212.22 z dnia 24.02.2022.pdf w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XXXII.213.22 z dnia 24.02.2022.pdf  w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2026.

PDFUchwała XXXII.214.22 z dnia 24.02.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

PDFUchwała XXXII.215.22 z dnia 24.02.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położnej w obrębie Ucieszków stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUchwała XXXII.216.22 z dnia 24.02.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położnej w obrębie Milice stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUchwała XXXII.217.22 z dnia 24.02.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Milice stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUchwała XXXII.218.22 z dnia 24.02.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom.

PDFWyniki głosowań-24.02.2022.pdf

PDFUchwała XXXIII.219.22 z dnia 30.03.2022.pdf w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XXXIII.220.22 z dnia 30.03.2022.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.
 
PDFUchwała XXXIII.221.22 z dnia 30.03.2022.pdf w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata  2022 – 2025.

PDFUchwała.XXXIII.222.22 z dnia 30.03.2022.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

PDFUchwała XXXIII.223.22 z dnia 30.03.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1139 obręb Pawłowiczki stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUchwała XXXIII.224.22 z dnia 30.03.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1140 obręb Pawłowiczki stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUchwała XXXIII.225.22 z dnia 30.03.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1141 obręb Pawłowiczki stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUchwała XXXIII.226.22 z dnia 30.03.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1142 obręb Pawłowiczki stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUchwała XXXIII.227.22 z dnia 30.03.2022.pdf w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF.

PDFWyniki głosowań-sesja 30.03.2022.pdf

PDFUchwała XXXIV.228.22 z dnia 30.05.2022.pdf w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XXXIV.229.22 z dnia 30.05.2022.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki. 

PDFUchwała XXXIV.230.22 z dnia 30.05.2022.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu.

PDFUchwała XXXIV.231.22 z dnia 30.05.2022.pdf w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu prowadzenia tego handlu.

PDFUchwała XXXIV.232.22 z dnia 30.05.2022.pdf w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.

PDFUchwała XXXIV.233.22 z dnia 30.05.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału wynoszącego 18/96 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działce nr 239/1 położonej na terenie wsi Ucieszków stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFWyniki głosowań- 30.05.2022.pdf

PDFUchwała XXXV.234.22 z dnia 09.06.2022.pdf w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

PDFUchwała XXXV.235.22 z dnia 09.06.2022.pdf w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XXXV.236.22 z dnia 09.06.2022 r..pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki. 
 
PDFWyniki głosowań-sesja 09.06.2022.pdf
 
PDFUchwała XXXVI.237.22 z dnia 29.06.2022.pdf w sprawie udzielenia wójtowi gminy Pawłowiczki wotum zaufania.
 
PDFUchwała XXXVI.238.22 z dnia 29.06.2022.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2021 rok.
 

PDFUchwała XXXVI.239.22 z dnia 29.06.2022.pdf w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XXXVI.240.22 z dnia 29.06.2022.pdf w sprawie zaliczenia ulicy Słonecznej w Gościęcinie do kategorii dróg gminnych.

PDFUchwała XXXVI.241.22 z dnia 29.06.2022.pdf w sprawie zaliczenia drogi w Pawłowiczkach do kategorii dróg gminnych.
 
PDFUchwała XXXVI.242.22 z dnia 29.06.2022.pdf zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pawłowiczki  nr I/3/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy Pawłowiczki, w kadencji 2018-2023r.
 
PDFUchwała XXXVI.243.22 z dnia 29.06.2022.pdf zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pawłowiczki nr XXXV/234/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Wersja XML