Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia 2022r.

PDFZarządzenie Nr 0050.1.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.01.2022 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wyskokości dotacji na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.2.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.01.2022 roku w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organiizacyjnych Gminy Pawłowiczki na 2022  rok. 

PDF1.0 Zarzadzenie Nr 0050.7.2022 z dn.17.01.2022 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierzawy.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.01.2022 roku w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i najmu.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.7.2022z dn.17.01.2022.pdf Wykaz lokalu

PDFZarządzenie Nr 0050.9.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.01.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.10.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.01.2022 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.13.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.01.2022 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS).

PDFZarządzenie Nr 0050.14.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.01.2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.15.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.01.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.16.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.01.2022 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie 0050.20.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.02.2022 roku w sprawie  zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Trawniki

PDFZarządzenie Nr 0050.21.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.02.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.22.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.02.2022 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.23.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.02.2022 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2022 rok.

PDF1.0 Zarzadzenie Nr 0050.25.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.03.2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, najmu i oddania w użyczenie.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.25.2022.pdf Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości

PDF1.0 Zarzadzenie nr 0050.27.2022 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

PDF1.1 Zał.nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.27.2022.pdf Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości

PDF1.0 Zarzadzenie nr 0050.28.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, składającej się z działek 207/1 i 207/2 obręb Milice, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDF1.1 Zał.nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.28.2022.pdf Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 0050.30.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.03.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022

PDFZarządzenie Nr 0050.31.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.03.2022 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDF1.0 Zarzadzenie Nr 0050.32.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.03.2022 roku w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do o ddania w użyczenie.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.32.2022z dn.16.03.2022.pdf Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.03.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022

PDFZarządzenie Nr 0050.36.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.03.2022 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.37.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.03.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022

PDFZarządzenie Nr 0050.38.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.03.2022 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą   budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.40.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.03.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022

PDFZarządzenie Nr 0050.41.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.03.2022 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.42.2022 z dn. 24.03.2022 r-sig.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.03.2022 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2021 rok.

PDFInformacja o stanie mienia 2021 r..pdf Załącznik  Informacja o stanie mienia za 2021 rok

PDFSprawozdanie 2021 Inst. kultury.pdf Załącznik Sprawozdanie za 2021 rok.

PDF1.0 Zarzadzenie nr 0050.44.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.03.2022 roku w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

PDF1.1 Zał. nr 1do Zarzadzenia nr 0050.44.2022.pdf Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości

PDF1. Zarządzenie nr 0050.45.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości , składającej się z działek nr 207/1 i 207/2 obręb Milice przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDF1.1 Zał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.45.2022.pdf Załącznik Nr 1 Ogłoszenie o przetargu

PDF1. Zarządzenie nr 0050.46.2022 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieogran iczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki nr 659/1 obręb Ucieszków przeznaczonej dosprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDF1.1 Zał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.46.2022.pdf Załącznik Nr 1 Ogłoszenie o przetargu

PDFZarządzenie Nr 0050.48.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.03.2022 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.49.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.03.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.50.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.03.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.51.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.04.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.52.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.04.2022 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.54.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.04.2022 roku  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach.

PDFBilans.pdf Bilans

PDFRachunek zysków i strat.pdf Rachunek zysków i strat.

PDFInformacja dodatkowa.pdf Informacja dodaktowa do bilansu i rachunku zysków i strat .

PDFZarządzenie Nr 00505.55.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.04.2022 roku  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciowakrzu.

PDFZarządzenie Nr 0050.56.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.04.2022 roku  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gościęcinie.

PDFZarządzenie Nr 0050.57.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.04.2022 roku  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jakubowicach.

PDFZarządzenie Nr 0050.58.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.04.2022 roku  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostrożnicy.

PDFZarządzenie Nr 0050.59.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.04.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.60.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.04.2022 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDF1.0 Zarządzenie nr 0050.71.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.05.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 1139 obręb Pawłowiczki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDF1.1 Zał. do Zarządzenia Nr 0050.71.2022.pdf Wykaz nieruchomości

PDF2.0 Zarządzenie nr 0050.72.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.05.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 1140 obręb Pawłowiczki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDF2.1 Zał. do Zarządzenia Nr 0050.72.2022.pdf Wykaz nieruchomości

PDF3.0 Zarządzenie nr 0050.73.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.05.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 1141 obręb Pawłowiczki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDF3.1 Zał. do Zarządzenia Nr 0050.73.2022.pdf Wykaz nieruchomości

PDF4.0 Zarządzenie nr 0050.74.2022 z dn. 18.05.2022.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.05.2022 roku ​​​​​​​w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 1142 obręb Pawłowiczki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDF4.1 Zał. do Zarządzenia Nr 0050.74.2022.pdf Wykaz nieruchomości

 

 

 

 

 

Wersja XML