Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie zadania pn. “Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki w roku 2021"

Wójt Gminy Pawłowiczki informuje, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki w roku 2021.

Całkowita wartość zadania wynosi 64 505,70zł z czego:

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 22 576,99zł
  2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 32 252,85 zł
  3. Budżet Gminy Pawłowiczki - 9 675,86

Unieszkodliwiono 138,535 Mg materiałów azbestowych z 19 nieruchomości.

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML