Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

Uprzejmie zawiadamiam, że
XXIX SESJA 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI,
odbędzie się
25 listopada 2021 r. o godz. 15.00
 
Obrady odbędą się w sali posiedzeń mieszczącej się na  II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach   
według niżej proponowanego porządku:

 

1. Otwarcie obrad, przywitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Omówienie działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunku wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Pawłowiczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę i najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pawłowiczki.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.
 
Transmisja oraz nagranie archiwalne posiedzenia będą dostępne na stronie internetowej Rada Gminy Pawłowiczki - transmisje z sesji Rady w serwisie eSesja.tv

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                            /-/ Przemysław Malinka
Wersja XML