Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o ograniczeniach wynikających z uchwały antysmogowej

Informujemy, że w granicach administracyjnych Województwa Opolskiego obowiązuje uchwała nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

W § 4 uchwały wprowadzono ograniczenia polegające na zakazie stosowania w instalacjach:

 1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
 2. mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm;
 3. paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych;
 4. paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%;
 5. drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Brak opisu obrazka

Wersja XML