Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Afrykański pomór świń (ASF).

Afrykański pomór świń (ASF) blisko granic województwa opolskiego.

Dwa ogniska afrykańskiego pomoru świń wykryte 21 czerwca br. w województwie łódzkim i wielkopolskim spowodują, że trzy powiaty województwa opolskiego: namysłowski, kluczborski i oleski znajdą się w obszarze zagrożonym wystąpieniem tej choroby.

 Po raz pierwszy zdarza się, że ASF tak bezpośrednio zagraża hodowcom świń i całej branży związanej z produkcją wieprzowiny działających na terenie naszego województwa.

Umieszczenie danego regionu w obszarach: zapowietrzonym, zagrożonym lub w strefach objętych ograniczeniami handlowymi wiąże się z ogromnymi problemami w prowadzeniu działalności, w szczególności przez wprowadzone zakazy przemieszczania świń i kłopoty ze zbytem.

Zwierzęta utrzymywane w gospodarstwach położonych najbliżej czynnych ognisk choroby mogą zostać poddane prewencyjnemu wybic. Jest to ostatni moment dla hodowców świń powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na dostosowanie do obowiązujących zasad bioasekuracji, określonych w rozporządzeniu MRiRW.

Gospodarstwa, w których podczas kontroli ujawnione zostaną uchybienia w tym zakresie, będą obejmowane nakazem likwidacji stada z jednoczesnym zakazem prowadzenia dalszej hodowli.

W przypadku wystąpienia ogniska ASF w gospodarstwie niespełniającym obowiązków określonych w ww. rozporządzeniu hodowcy nie przysługuje odszkodowanie za zlikwidowane zwierzęta.

Szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa epizootycznego ma świadomość hodowców jakimi drogami wirus ASF może wniknąć do gospodarstwa, a może to nastąpić:

- poprzez wprowadzenie wirusa z zakażonymi świniami, pochodzącymi z niepewnego nielegalnego źródła, często zakupionymi po „okazyjnej cenie”,

- skarmianie świń zlewkami,

- przeniesienie wirusa do gospodarstwa w sposób mechaniczny przez człowieka na odzieży i obuwiu, które używane było poza chlewnią, szczególnie, jeżeli były to tereny, na które podchodzą dziki, tereny leśne lub inne gospodarstwa utrzymujące świnie; w ten sam sposób wirus może się dostać do gospodarstwa na kołach pojazdów,

- wirusa w sposób bezpośredni lub pośredni mogą zawlec do chlewni, magazynu z paszami lub ściółką dla świń szkodniki oraz inne zwierzęta, w tym zwierzęta domowe, wnosząc go do gospodarstwa na swoim ciele.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu, w związku z zaistniałą sytuacją,
apeluje o rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa biologicznego i wysokiego reżimu sanitarnego w gospodarstwach.

PDFrozporządzenie MRiRW.pdf Rozporządzenie MRiRW

 

 

Wersja XML