Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi gminnej nr 108442 O ulicy Ogrodowej oraz parkingu w Pawłowiczkach

Gmina Pawłowiczki otrzymała dofinansowanie do zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 108442 O ulicy Ogrodowej oraz parkingu w Pawłowiczkach" na kwotę 176064,57 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączna wartość zadania: 251 520,81 zł
Kwota dofinansowania z RFRD: 176 064,57 zł

Zadanie było wykonane od 07/2021 do 10/2021
Cele projektu:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych 
- poprawa dostępności komunikacyjnej,
- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.
Efekty projektu:
Długość wyremontowanej drogi - 185 m
Nawierzchnia asfaltowa- 1081 m2
Chodniki z kostki brukowej - 230,3 m2

Ogrodowa 1.jpeg

Ogrodowa 2.jpeg

Ogrodowa 3.jpeg

Ogrodowa 4.jpeg

Ogrodowa 5.jpeg

Ogrodowa 6.jpeg

Wersja XML