Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

Brak opisu obrazka

Uprzejmie zawiadamiam, że
XXVII SESJA 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI,
odbędzie się
15 września 2021 r. o godz. 15.00
 
Obrady odbędą się w sali posiedzeń mieszczącej się na  II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach   
według niżej proponowanego porządku:
 
 1. Otwarcie obrad, przywitanie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV, XXV i XXVI sesji Rady Gminy Pawłowiczki.
 5. Omówienie działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za pierwsze półrocze 2021 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 90/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego określającego sumy dodatków mieszkaniowych stanowiących podstawę do ustalania wysokości dodatków wraz z ryczałtem na zakup opału.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej  o wartości powyżej 10.000,00 zł.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom – Pawłowiczki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom – Gościęcin.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie w  sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy Pawłowiczki, w kadencji 2018-2023.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/4/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowiczki, w kadencji 2018-2023.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

Transmisja oraz nagranie archiwalne posiedzenia będą dostępne na stronie internetowej i w BIP Gminy Pawłowiczki.

                 Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Przemysław Malinka

 

 

 

Wersja XML