Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI-NADZWYCZAJNA

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 / z w o ł u j ę XXVI sesję Rady Gminy Pawłowiczki w dniu 30 sierpnia 2021 r., godz. 14:00. Obrady odbędą się w sali posiedzeń  mieszczącej się na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad, przywitanie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o  charakterze użyteczności publicznej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pawłowiczki na rok szkolny 2021/2022.
 6. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                           

Przewodniczący
Rada Gminy Pawłowiczki

                                                                                              Przemysław Malinka

                                                                                                                                           

Wersja XML