Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej na działce gminnej w Pawłowiczkach"

Gmina Pawłowiczki zakończyła zadanie "Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej na działce gminnej w Pawłowiczkach" w ramach projektu grantowego pn. "Rekreacja i integracja dla mieszkańców obszaru Euro-Country" realizowanego przez Stowarzyszenie "Euro-Country" - w ramach działania: 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia "Euro-Country". Kwota grantu to 44.000,00 zł.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML