Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Naszą gminę odwiedzili Pani Poseł Violetta Porowska, Pani Poseł Katarzyna Czochara oraz Pan Sławomir Kłosowski Wojewoda Opolski, a także Wójtowie Gmin Reńska Wieś i Cisek. Włodarzom zostały wręczone czeki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie gmin, w których funkcjonowały  zlikwidowane przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej. Nasza gmina otrzymała dofinansowanie do projektu "Zagospodarowania terenu zielonego w Urbanowicach". Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu ścieżek spacerowych, altany rekreacyjnej oraz obiektów małej architektury tj. ławek parkowych, koszy na śmieci, parkowych lamp solarnych. Planowana inwestycja posłuży integracji mieszkańców i będzie pełniła funkcję rekreacyjną i wypoczynkową.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML