Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REMONT DROGI GMINNEJ NR 108442 O UL. OGRODOWA ORAZ PARKINGU W PAWŁOWICZKACH

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082798/01 z dnia 2021-06-15
Termin składania ofert: 2021-06-30 10:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

PDFZAŁĄCZNIKI NR 1-7 DO SWZ.pdf

DOCXZałączniki nr 1-7 do SWZ.docx

PDFOPIS TECHNICZNY .pdf

PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf

PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf

PDFSTWIORB ul. Ogrodowa.pdf

PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU .pdf

PDFKwota przeznaczona na realizację zadania-sig.pdf

PDFInformacje po otwarciu ofert-sig.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf

Wersja XML