Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf

PDFRozeznanie rynku-sig.pdf

XLSOPZ.xls

PDFCPUbenchmark.pdf

PDFProjekt umowy.pdf

PDFOdpowiedź na otrzymane zapytanie-sig.pdf

PDFInformacj o wyborze oferty sig.pdf

 

Wersja XML