Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

29 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach odbyło się uroczyste przekazanie tablic informacyjnych Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Tablice w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego przekazał Pan Robert Węgrzyn Radny Województwa Opolskiego.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

20 kwietnia 2021 r. Gmina Pawłowiczki podpisała umowę o przyznaniu dotacji w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022” na dofinansowanie zadań w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich dla:

 1. Sołectwo Jakubowice „Remont świetlicy wiejskiej w Jakubowicach”
 2. Sołectwo Pawłowiczki „Wykonanie tablic z historią miejscowości Pawłowiczki”
 3. Sołectwo Mierzęcin „Poprawa infrastruktury drogowej na działce nr 34 w Mierzęcinie”
 4. Sołectwo Karchów – Ligota Wielka „Remont świetlicy wiejskiej w Karchowie”
 5. Sołectwo Dobrosławice „Budowa budynku gospodarczego w Dobrosławicach”
 6. Sołectwo Grudynia Mała „Zakup i montaż urządzenia zabawowego w Grudyni Małej”
 7. Sołectwo Grodzisko „Remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku”
 8. Sołectwo Borzysławice „Remont świetlicy wiejskiej w Borzysławicach”

Całkowita wartość realizacji zadań: 55.000,00 zł

Wartość dotacji z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego: 40.000,00 zł

Wersja XML