Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA! Zmiana godziny rozpoczęcia obrad Rady Gminy Pawłowiczki

UWAGA!

Informuję, że zmianie uległa godzina rozpoczęcia XXII sesji Rady Gminy Pawłowiczki, która została zwołana na dzień 27 maja 2021 r. Obrady rozpoczną się o godzinie 15.30.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Malinka

Wersja XML