Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00032771/01 z dnia 2021-04-14
Termin składania ofert: 2021-04-30 10:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

 

PDFOgłoszenie.pdf

PDFZmiana ogłoszenia.pdf

PDFSpecyfikacja Warunków Zamowienia.pdf

PDFZałączniki 1-7 do SWZ.pdf

PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf

PDFOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .pdf

PDFPLAN ORIENTACYJNY.pdf

PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf

PDFOdpowiedź na zapytanie nr 1.pdf

PDFPodanie kwoty przed otwarciem ofert-sig.pdf

PDFInformacje po otwarciu ofert-sig.pdf

PDFINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-sig.pdf

Wersja XML