Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2021 r.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników

 w II kwartale 2021 r.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3 marca 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2021 r.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika wynosi 42,00 zł miesięcznie.

W przypadku gdy rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka wynosi 14,00 zł miesięcznie
(tzn. stanowi 1/3 pełnej składki).

Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowej za rolnika, małżonka i domownika
w II kw. 2021 r. wynosi 101,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

Termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2021 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników dostępne są na stronie internetowej: www.krus.gov.pl

 

 

Opracowała:

Katarzyna Bunkiewicz – Z-ca Kierownika  Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu

Wersja XML