Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfa opłat za wodę i ścieki

Decyzja GL.RZT.070.2.30.2019 Taryfa za wodę i ścieki; dot. gminy Pawłowiczki i skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy; przedsiębiorstwo: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. Baborów, ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów

Wersja XML