Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opinie RIO 2021r.

PDFUchwała nr 39/2021.pdf Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała 76 2021 Pawłowiczki-sig.pdf Opinia w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2020 rok

PDFUchwała 283 2021 Pawłowiczki-sig (1).pdf Opinia w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

PDFPismo 392 2021-sig (1).pdf Uchwała w sprawie opinii  o przedłożonym projekcie uchwałay budżetowej Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała 402 2021 Pawłowiczki-sig.pdf Uchwała w sprawie opinii  o przedłożonym projekcie uchwałay o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała 736 2021 Pawłowiczki-sig.pdf Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pawłowiczki

Wersja XML