Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut gminy

PDFUchwała Nr 29/IX/03 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pawłowiczki.pdf

PDFStatut Gminy Pawłowiczki.pdf

PDFUchwała nr 98/XX/2004 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Pawłowiczki.pdf

PDFUchwała nr XXXVI/261/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pawłowiczki.pdf

 

Wersja XML