Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Pawłowiczki otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do dwóch inwestycji:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Mierzęcin, dofinansowanie w kwocie 400 000,00 zł, całkowita wartość inwestycji 411 822,45 zł

Brak opisu obrazka

 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Karchów, dofinansowanie w kwocie 1 100 000,00 zł, całkowita wartość 1 700 467,01 zł

Brak opisu obrazka

Wersja XML