Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

http://pawlowiczki.e-mapa.net/

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowiczki
PDF1. Studium - SUiKZP Gminy Pawłowiczki.pdf
 
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowiczki - zmiana
PDF1.1. Studium - SUiKZP Gminy Pawłowiczki - zmiana.pdf
 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowiczki dla elektrowni wiatrowych
PDF2. MPZP Gminy Pawłowiczki dla elektrowni wiatrowych.pdf
 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowiczki dla elektrowni wiatrowych - zmiana
PDF2.1. MPZP Gminy Pawłowiczki dla elektrowni wiatowych - ZMIANA.pdf
 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych obręb Urbanowice
PDF3. MPZP dla elektrowni wiatrowych obręb Urbanowice.pdf

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowiczki
PDF4. MPZP wsi Pawłowiczki.pdf

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ostrożnica
PDF5. MPZP wsi Ostrożnica.pdf

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów produkcji rolnej w obrębie Pawłowiczek
PDF6. MPZP terenów produkcji rolnej w obrębie Pawłowiczek.pdf

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin
PDF7. MPZP wsi Gościęcin.pdf

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gościęcin - zmiana
PDF7.1. MPZP wsi Gościęcin - zmiana.pdf

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice
PDF8. MPZP wsi Naczęsławice.pdf

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice – zmiana
PDF8.1. MPZP wsi Naczęsławice - zmiana.pdf

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty
PDF9. MPZP wsi Chrósty.pdf

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty – zmiana
PDF9.1. MPZP wsi Chrósty - zmiana.pdf

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin dla działek 202/2 i 202/3 i kompleksu działek o nr od 1452/1 do 1452/12 i 1452/14
PDF10. MPZP wsi Gościęcin dla działek 202/2 i 202/3 i kompleksu działek o nr od 1452/1 do 1452/12 i 1452/14.pdf

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowiczki dla działek 502/4 i 432/7
PDF11. MPZP wsi Pawłowiczki dla działek 502/4 i 432/7.pdf

Wersja XML