Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki

PDFUchwała nr XXII/144/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 16 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki.pdf

PDFProgram Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki.pdf
 

Wersja XML