Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompetencje dla Młodego Europejczyka

Gmina Pawłowiczki podpisała umowę na realizację projektu pn.: Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działaniami projektu zostanie objętych 371 uczniów i 89 nauczycieli z następujących szkół:

 1. Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
 2. Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny w Gościęcinie
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jakubowicach
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
 5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostrożnicy
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu

Celem projektu jest:
- wzrost kompetencji kluczowych uczniów uczęszczających na zajęcia realizowane w ramach projektu,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli biorących udział w projekcie,
- doposażenie bazy dydaktycznej szkół biorących udział w projekcie.

PDFRealizacja projektu OPIS SZCZEGÓŁOWY.pdf

Całkowita wartość projektu to 1 313 022,00 zł, z czego wartość dofinansowania z UE stanowi 1 116 068,70 zł

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML