Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi gminnej nr 108406 O ul. Górna w Gościęcinie

Gmina Pawłowiczki otrzymała dofinansowanie do zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 108406 O ul. Górna w Gościęcinie" na kwotę 746 946,30 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Łączna wartość zadania: 933.682,88 zł
Kwota dofinansowania z FDS: 746.946,30 zł
Zadanie było wykonane od 10/2019 do 12/2019
Cele projektu:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych 
- poprawa dostępności komunikacyjnej,
- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej,
- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.
Efekty projektu:
Długość przebudowanej drogi - 742,38 m
Nawierzchnia asfaltowa- 4744 m2
Chodniki z kostki brukowej - 1776,7 m2

Wersja XML