Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi gminnej nr 108467 O Ostrożnica - Chrósty

Gmina Pawłowiczki otrzymała dofinansowanie do zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 108467 O Ostrożnica - Chrósty" na kwotę 460 196,30 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
Łączna wartość zadania: 575.245,38 zł
Kwota dofinansowania z FDS: 460.19630 zł
Zadanie było wykonane od 09/2020 do 11/2020
Cele projektu:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych 
- poprawa dostępności komunikacyjnej,
- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej,
- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.
Efekty projektu:
Długość przebudowanej drogi - 2400 m
Nawierzchnia asfaltowa- 8887,50 m2

Wersja XML