Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pawłowiczkach

Plac Jedności Narodu 1

47-280 Pawłowiczki

pokój nr 14

tel. 77 4036466

e-mail: usc@pawlowiczki.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2019r. poz. 1397 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

W zależności od załatwianej sprawy

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek należy złożyć w biurze 14 (pierwsze piętro) Urzędu Gminy                           w Pawłowiczkach

Opłaty

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2020r. Poz. 1546 z późn. zm.)

konto UG Gminy dla opłaty skarbowej

54 8882 1016 2002 0030 0155 1119 

Druki do pobrania

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.pdf
PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf
PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf
PDFZgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego .pdf
PDFZgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.pdf
PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice RP.pdf

PDFPełnomocnictwo.pdf
PDFKlauzula informacyjna dotycząca Rejestru Danych Kontaktowych.pdf

Wersja XML