Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2020 rok. 

PDFSprawozdanie z programu współpracy za 2020.pdf (449,63KB)

Ogłoszenie w  sprawie  konsultacji  społecznych  projektu:  „ Rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Pawłowiczki  z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego    i o wolontariacie (tj. Dz. U.  2020  poz. 1057 ze zm.) na 2022 rok ”

PDFProgram współpracy na 2022 rok.pdf (615,98KB)

Ogłoszenie o otwartym  konkurs  ofert  na  powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej  i sportu na terenie Gminy w  2022 roku.

PDFOGŁOSZENIE O KONKURSIE SPORT 2022.pdf (447,50KB)

Roztrzygnięcie   konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,  zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”  w 2022roku.

PDFWyniki konkursu ofert sport 2022.pdf (411,76KB)

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.

PDFOgloszenie o konsultacjach www.pdf (471,64KB) Ogłoszenie o konsultacjach

PDFzarządzenie nr 1.pdf (738,58KB) Zarządzenie nr 1

PDFzałącznik nr 1. DIAGNOZA_KSSOF.PDF (3,28MB) Załącznik nr 1

PDFzałącznik nr 2. Model.pdf (2,72MB)  Załącznik nr 2

PDFZałącznik nr 3. Projekty strategiczne ZIT.PDF (1,65MB)  Załącznik nr 3

PDFzałącznik nr 4. Projekty komplementarne ZIT.pdf (471,50KB) Załącznik nr 4

PDFzałącznik nr 5. Projekty dodatkowe.pdf (399,02KB) Załącznik nr 5

PDFStrategia_KSSOF.PDF (2,75MB)  Strategia KSSOF

DOCXFormularz uwag do projektu Strategii.docx (43,18KB) Formularz uwag do projektu

PDFklauzula informacyjna RODO.pdf (131,93KB) Klauzula informacyjna

PDFzarządzenie 2.pdf (323,71KB) Zarządzenie nr 2

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

PDFsprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf (3,86MB)

Sprawozdanie z realizacji  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami za 2021 rok. 

PDFSPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA 2021 ROK.pdf (447,18KB)

Ogłoszenie Wójta  Gminy  Pawłowiczki  z  dnia  28  września 2022  roku  w  sprawie  konsultacji  społecznych  projektu:  „ Rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Pawłowiczki  z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i ust. 3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.  2022  poz. 1327 ze zm.) na 2023 rok ”

PDFGminny PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2023 rok.pdf (618,90KB)