Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Trawniki

Brak opisu obrazka

Sołtys wsi Zbigniew Lipiński

tel. 696 330 202

W sołectwie zamieszkuje obecnie 329 osób. Usytuowany tu jest neogotycki kościół pw. Matki Bożej Dobrej Rady. Nieopodal, na zagospodarowanym placu, stanęła figura św. Jana Pawła II. W miejscowości funkcjonuje przedszkole mieszczące się w budynku dawnej szkoły. Powstała tu też zagroda edukacyjna z zamysłem, aby ocalić od zapomnienia tradycje przodków.  W Wiejskim Domu Kultury znajduje się filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Działa punkt usługowy, sklep.  We wsi nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa Ochotnicza Straż Pożarna.

 

 

 

 

 

Wersja XML