Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
967000000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
37820488728504326854487150022281274867864753923000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000027
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 8510
 2. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 5499
 3. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 5235
 4. Rada Gminy
  Wyświetleń: 5050
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4711
 6. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3347
 7. Przetargi
  Wyświetleń: 3049
 8. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 2850
 9. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2688
 10. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 2522
 11. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 2297
 12. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2276
 13. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1781
 14. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1746
 15. Środowisko
  Wyświetleń: 1637
 16. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 1591
 17. Podatki
  Wyświetleń: 1527
 18. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1465
 19. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 1374
 20. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 1373
 21. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1324
 22. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 1311
 23. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1302
 24. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 1226
 25. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 1206
 26. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 1174
 27. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1145
 28. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 1009
 29. Wójt gminy
  Wyświetleń: 1006
 30. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 975
 31. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 913
 32. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 900
 33. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 886
 34. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 885
 35. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 856
 36. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 855
 37. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 852
 38. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 814
 39. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 802
 40. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 789
 41. Oświata
  Wyświetleń: 783
 42. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 783
 43. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 781
 44. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 733
 45. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 714
 46. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 714
 47. Statut gminy
  Wyświetleń: 691
 48. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 665
 49. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 664
 50. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 648
 51. Opinie RIO
  Wyświetleń: 641
 52. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 640
 53. Budżet
  Wyświetleń: 638
 54. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW
  Wyświetleń: 638
 55. Wybory
  Wyświetleń: 635
 56. Porady prawne
  Wyświetleń: 624
 57. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Szkolnej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 621
 58. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 618
 59. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 610
 60. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki na lata 2012 - 2030
  Wyświetleń: 590
 61. Pobierz programy
  Wyświetleń: 589
 62. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie
  Wyświetleń: 588
 63. Petycje
  Wyświetleń: 579
 64. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 575
 65. Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. 812 Ucieszków
  Wyświetleń: 570
 66. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 568
 67. Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 566
 68. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 563
 69. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 553
 70. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej dz. 334 Maciowakrze
  Wyświetleń: 552
 71. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej 108464 O Grudynia Wielka - Dziećmarów
  Wyświetleń: 547
 72. Zarządzenia 2021r.
  Wyświetleń: 537
 73. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 536
 74. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 533
 75. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 528
 76. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 523
 77. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 516
 78. Zapytanie ofertowe -Remont drogi wewnętrznej dz. nr 584 i 760 w Radoszowach
  Wyświetleń: 514
 79. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 505
 80. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 499
 81. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 494
 82. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 493
 83. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 491
 84. Taryfa opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 472
 85. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 468
 86. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 466
 87. REMONT DROGI GMINNEJ NR 108442 O UL. OGRODOWA ORAZ PARKINGU W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 461
 88. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 456
 89. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 443
 90. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 439
 91. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 419
 92. Nabór na Dyrektora Szkoły w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 415
 93. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 411
 94. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 392
 95. Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 374
 96. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki w roku 2021
  Wyświetleń: 369
 97. 2021r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 367
 98. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 362
 99. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 361
 100. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 336
 101. Akty prawa miejscowego z 2021 roku
  Wyświetleń: 335
 102. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 330
 103. Raporty
  Wyświetleń: 330
 104. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 328
 105. Kontakt
  Wyświetleń: 321
 106. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 321
 107. Opinie RIO 2021r.
  Wyświetleń: 318
 108. Kózki
  Wyświetleń: 314
 109. Chrósty
  Wyświetleń: 308
 110. Sprawozdania 2021r.
  Wyświetleń: 304
 111. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 299
 112. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 299
 113. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 297
 114. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 297
 115. Trawniki
  Wyświetleń: 297
 116. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 294
 117. Borzysławice
  Wyświetleń: 293
 118. Budżet 2021r.
  Wyświetleń: 293
 119. Milice
  Wyświetleń: 291
 120. Gościęcin
  Wyświetleń: 290
 121. Radoszowy
  Wyświetleń: 290
 122. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 285
 123. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku
  Wyświetleń: 284
 124. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 281
 125. Dobrosławice
  Wyświetleń: 279
 126. Jakubowice
  Wyświetleń: 276
 127. Sprawozdania 2020r.
  Wyświetleń: 275
 128. Maciowakrze
  Wyświetleń: 274
 129. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 274
 130. Grodzisko
  Wyświetleń: 273
 131. Dobieszów
  Wyświetleń: 272
 132. Ostrożnica
  Wyświetleń: 261
 133. Ucieszków
  Wyświetleń: 261
 134. Naczęsławice
  Wyświetleń: 260
 135. Urbanowice
  Wyświetleń: 260
 136. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 256
 137. Przedborowice
  Wyświetleń: 256
 138. Mierzęcin
  Wyświetleń: 255
 139. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 253
 140. Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2022
  Wyświetleń: 246
 141. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 235
 142. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 235
 143. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 234
 144. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 231
 145. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 230
 146. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 229
 147. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 227
 148. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 227
 149. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 227
 150. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 226
 151. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 226
 152. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 224
 153. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 222
 154. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 222
 155. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 221
 156. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 217
 157. Interpelacje i zapytania kadencja 2018-203
  Wyświetleń: 212
 158. Rok 2022
  Wyświetleń: 209
 159. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 207
 160. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 203
 161. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 186
 162. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  Wyświetleń: 184
 163. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 164
 164. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 130
 165. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 122
 166. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzysławice"
  Wyświetleń: 112
 167. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 96
 168. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 93
 169. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 88
 170. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH
  Wyświetleń: 80
 171. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 75
 172. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 69
 173. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 58
 174. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 57
 175. Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 41
 176. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI BORZYSŁAWICE
  Wyświetleń: 39
 177. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2022
  Wyświetleń: 27
 178. Zarządzenia 2022r.
  Wyświetleń: 21
 179. Uchwały z 2022 roku
  Wyświetleń: 17
 180. Budżet 2022r.
  Wyświetleń: 12
 181. 2022r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 14
  Wyświetleń: 9
 182. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 8
 183. Sprawozdania 2022r.
  Wyświetleń: 8
 184. Opinie RIO 2022r.
  Wyświetleń: 6
 185. Akty prawa miejscowego z 2022 roku
  Wyświetleń: 4
 186. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 2
 187. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 1
Wersja XML