Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13289141209885977075801045356000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
37820488728504326854487150022281274867864753923000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000027
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 11753
 2. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 8030
 3. Rada Gminy
  Wyświetleń: 7316
 4. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 5974
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5357
 6. Przetargi
  Wyświetleń: 4634
 7. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4122
 8. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 3527
 9. Podatki
  Wyświetleń: 3306
 10. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3290
 11. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 3221
 12. Środowisko
  Wyświetleń: 3063
 13. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 2907
 14. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2831
 15. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2735
 16. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 2388
 17. Rok 2022
  Wyświetleń: 2234
 18. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2114
 19. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 1994
 20. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 1964
 21. Wójt gminy
  Wyświetleń: 1802
 22. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1789
 23. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 1779
 24. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 1778
 25. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1752
 26. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 1531
 27. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 1426
 28. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 1423
 29. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1407
 30. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1354
 31. Oświata
  Wyświetleń: 1353
 32. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 1289
 33. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1272
 34. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 1271
 35. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 1260
 36. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 1248
 37. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1245
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1241
 39. Budżet
  Wyświetleń: 1233
 40. Wybory
  Wyświetleń: 1189
 41. Statut gminy
  Wyświetleń: 1161
 42. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1111
 43. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1095
 44. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 1089
 45. Petycje
  Wyświetleń: 1083
 46. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 1070
 47. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1046
 48. Kontakt
  Wyświetleń: 992
 49. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 978
 50. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 978
 51. Porady prawne
  Wyświetleń: 975
 52. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 970
 53. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 964
 54. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 962
 55. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 918
 56. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 905
 57. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 894
 58. Pobierz programy
  Wyświetleń: 879
 59. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 877
 60. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 838
 61. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 808
 62. Zarządzenia 2021r.
  Wyświetleń: 807
 63. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 770
 64. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki na lata 2012 - 2030
  Wyświetleń: 740
 65. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW
  Wyświetleń: 730
 66. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 727
 67. Raporty
  Wyświetleń: 713
 68. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 710
 69. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 707
 70. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 698
 71. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Szkolnej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 695
 72. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 689
 73. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 682
 74. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 680
 75. Milice
  Wyświetleń: 676
 76. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie
  Wyświetleń: 669
 77. Kózki
  Wyświetleń: 667
 78. Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 659
 79. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 653
 80. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 653
 81. Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. 812 Ucieszków
  Wyświetleń: 652
 82. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 650
 83. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 639
 84. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 635
 85. Trawniki
  Wyświetleń: 632
 86. Chrósty
  Wyświetleń: 630
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 625
 88. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej dz. 334 Maciowakrze
  Wyświetleń: 620
 89. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 619
 90. Taryfa opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 618
 91. Zapytanie ofertowe -Remont drogi wewnętrznej dz. nr 584 i 760 w Radoszowach
  Wyświetleń: 611
 92. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 607
 93. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej 108464 O Grudynia Wielka - Dziećmarów
  Wyświetleń: 607
 94. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 607
 95. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 604
 96. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 600
 97. Nabór na Dyrektora Szkoły w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 596
 98. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 589
 99. Radoszowy
  Wyświetleń: 585
 100. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 583
 101. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 571
 102. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 568
 103. Urbanowice
  Wyświetleń: 554
 104. REMONT DROGI GMINNEJ NR 108442 O UL. OGRODOWA ORAZ PARKINGU W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 544
 105. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 537
 106. Ostrożnica
  Wyświetleń: 529
 107. Dobrosławice
  Wyświetleń: 523
 108. Gościęcin
  Wyświetleń: 521
 109. Jakubowice
  Wyświetleń: 520
 110. Dobieszów
  Wyświetleń: 517
 111. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 514
 112. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 513
 113. Mierzęcin
  Wyświetleń: 507
 114. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 503
 115. Ucieszków
  Wyświetleń: 498
 116. Grodzisko
  Wyświetleń: 484
 117. Budżet 2021r.
  Wyświetleń: 483
 118. 2021r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 480
 119. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki w roku 2021
  Wyświetleń: 475
 120. Sprawozdania 2020r.
  Wyświetleń: 474
 121. Opinie RIO 2021r.
  Wyświetleń: 473
 122. Maciowakrze
  Wyświetleń: 462
 123. Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 457
 124. Borzysławice
  Wyświetleń: 448
 125. Sprawozdania 2021r.
  Wyświetleń: 443
 126. Przedborowice
  Wyświetleń: 440
 127. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 425
 128. Naczęsławice
  Wyświetleń: 421
 129. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 413
 130. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 408
 131. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 407
 132. Akty prawa miejscowego z 2021 roku
  Wyświetleń: 404
 133. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 397
 134. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 376
 135. Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2022
  Wyświetleń: 376
 136. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 364
 137. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 351
 138. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 351
 139. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 346
 140. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku
  Wyświetleń: 344
 141. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 333
 142. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 332
 143. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 328
 144. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 305
 145. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 288
 146. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 282
 147. Zarządzenia 2022r.
  Wyświetleń: 281
 148. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 279
 149. Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 271
 150. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 271
 151. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 269
 152. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 265
 153. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 264
 154. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 262
 155. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 261
 156. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 261
 157. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 261
 158. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 259
 159. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 257
 160. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 254
 161. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 253
 162. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 253
 163. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 251
 164. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI BORZYSŁAWICE
  Wyświetleń: 247
 165. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 244
 166. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  Wyświetleń: 243
 167. Interpelacje i zapytania kadencja 2018-203
  Wyświetleń: 241
 168. Budżet 2022r.
  Wyświetleń: 232
 169. Uchwały z 2022 roku
  Wyświetleń: 219
 170. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 198
 171. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH
  Wyświetleń: 192
 172. PETYCJE 2022
  Wyświetleń: 186
 173. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 166
 174. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzysławice"
  Wyświetleń: 163
 175. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2022
  Wyświetleń: 163
 176. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 152
 177. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 152
 178. BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W GOŚCIĘCINIE ETAP II
  Wyświetleń: 145
 179. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 145
 180. Opinie RIO 2022r.
  Wyświetleń: 143
 181. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 138
 182. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 123
 183. 2022r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 14
  Wyświetleń: 117
 184. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 114
 185. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 109
 186. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108428 O UL. OGRODOWEJ I NR 108430 O UL. POLNEJ W OSTROŻNICY
  Wyświetleń: 109
 187. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 92
 188. Sprawozdania 2022r.
  Wyświetleń: 92
 189. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE OSTROŻNICA
  Wyświetleń: 83
 190. Akty prawa miejscowego z 2022 roku
  Wyświetleń: 82
 191. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108459 O ul. Piękna w Ucieszkowie
  Wyświetleń: 71
 192. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108464 O w Grudyni Wielkiej
  Wyświetleń: 59
 193. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 58
 194. Zapytanie cenowe - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 313 w Trawnikach
  Wyświetleń: 55
 195. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 52
 196. Zapytanie cenowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 51
 197. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108480O ul. Wiejska w Dobrosławicach
  Wyświetleń: 49
 198. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnetrznej dz. nr 48 w Przedborowiach
  Wyświetleń: 47
 199. Zapytanie cenowe - Remont drogi węwnetrznej dz. nr 245 w Urbanowicach
  Wyświetleń: 47
 200. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 41
 201. Zapytanie cenowe - Przebudowa drogi gminnej Nr 108450 O ul. Polna w Radoszowach
  Wyświetleń: 25
 202. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnętrznej dz. nr 214 w Gościęcinie
  Wyświetleń: 20
 203. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 14
 204. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 12
 205. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Lakiernia proszkowa
  Wyświetleń: 11
 206. BUDOWA DROGI W GOŚCIĘCINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ I ETAP
  Wyświetleń: 10
 207. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 7
Wersja XML