Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
132891412098859770758010453102268734102621161473510
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
37820488728504326854487150022281274867864753923000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000027
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 13753
 2. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 10219
 3. Rada Gminy
  Wyświetleń: 9018
 4. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 6568
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 6259
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5773
 7. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4938
 8. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 4285
 9. Podatki
  Wyświetleń: 4108
 10. Środowisko
  Wyświetleń: 3818
 11. Rok 2022
  Wyświetleń: 3769
 12. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3745
 13. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 3649
 14. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 3497
 15. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3416
 16. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3373
 17. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 2964
 18. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2690
 19. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2496
 20. Wójt gminy
  Wyświetleń: 2449
 21. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 2289
 22. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 2268
 23. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2222
 24. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 2220
 25. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 2203
 26. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 1900
 27. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 1846
 28. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1765
 29. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1749
 30. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 1735
 31. Oświata
  Wyświetleń: 1672
 32. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 1650
 33. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1638
 34. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 1638
 35. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 1624
 36. Budżet
  Wyświetleń: 1608
 37. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1594
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1589
 39. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1554
 40. Wybory
  Wyświetleń: 1511
 41. Statut gminy
  Wyświetleń: 1500
 42. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 1454
 43. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1416
 44. Petycje
  Wyświetleń: 1401
 45. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 1387
 46. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1291
 47. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1287
 48. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 1273
 49. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 1247
 50. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1245
 51. Porady prawne
  Wyświetleń: 1242
 52. Kontakt
  Wyświetleń: 1235
 53. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1234
 54. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1195
 55. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 1164
 56. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 1090
 57. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1071
 58. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1060
 59. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1049
 60. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1039
 61. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1023
 62. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1014
 63. Zarządzenia 2021r.
  Wyświetleń: 1003
 64. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 983
 65. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 967
 66. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki na lata 2012 - 2030
  Wyświetleń: 943
 67. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 936
 68. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 918
 69. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 899
 70. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 896
 71. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW
  Wyświetleń: 878
 72. Raporty
  Wyświetleń: 861
 73. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 861
 74. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 854
 75. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 854
 76. Taryfa opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 846
 77. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 845
 78. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 839
 79. Milice
  Wyświetleń: 836
 80. Kózki
  Wyświetleń: 828
 81. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Szkolnej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 799
 82. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 794
 83. Trawniki
  Wyświetleń: 792
 84. Chrósty
  Wyświetleń: 790
 85. Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. 812 Ucieszków
  Wyświetleń: 788
 86. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie
  Wyświetleń: 788
 87. Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 776
 88. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 749
 89. Nabór na Dyrektora Szkoły w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 739
 90. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 738
 91. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 738
 92. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 733
 93. Radoszowy
  Wyświetleń: 732
 94. Zapytanie ofertowe -Remont drogi wewnętrznej dz. nr 584 i 760 w Radoszowach
  Wyświetleń: 725
 95. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej dz. 334 Maciowakrze
  Wyświetleń: 717
 96. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 712
 97. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 697
 98. Urbanowice
  Wyświetleń: 692
 99. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 689
 100. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 689
 101. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej 108464 O Grudynia Wielka - Dziećmarów
  Wyświetleń: 671
 102. Dobrosławice
  Wyświetleń: 670
 103. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 668
 104. REMONT DROGI GMINNEJ NR 108442 O UL. OGRODOWA ORAZ PARKINGU W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 663
 105. Dobieszów
  Wyświetleń: 655
 106. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 654
 107. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 651
 108. Jakubowice
  Wyświetleń: 649
 109. Ostrożnica
  Wyświetleń: 649
 110. Gościęcin
  Wyświetleń: 648
 111. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 643
 112. Mierzęcin
  Wyświetleń: 639
 113. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 637
 114. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 633
 115. Budżet 2021r.
  Wyświetleń: 632
 116. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki w roku 2021
  Wyświetleń: 631
 117. Sprawozdania 2020r.
  Wyświetleń: 623
 118. Grodzisko
  Wyświetleń: 619
 119. Ucieszków
  Wyświetleń: 614
 120. 2021r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 607
 121. Opinie RIO 2021r.
  Wyświetleń: 588
 122. Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 578
 123. Maciowakrze
  Wyświetleń: 576
 124. Sprawozdania 2021r.
  Wyświetleń: 569
 125. Borzysławice
  Wyświetleń: 556
 126. Przedborowice
  Wyświetleń: 545
 127. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 525
 128. Naczęsławice
  Wyświetleń: 516
 129. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 515
 130. Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2022
  Wyświetleń: 514
 131. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 502
 132. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 502
 133. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 497
 134. Akty prawa miejscowego z 2021 roku
  Wyświetleń: 491
 135. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 489
 136. Zarządzenia 2022r.
  Wyświetleń: 479
 137. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku
  Wyświetleń: 468
 138. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 466
 139. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 455
 140. Uchwały z 2022 roku
  Wyświetleń: 449
 141. Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 438
 142. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 434
 143. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 434
 144. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 429
 145. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 413
 146. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 404
 147. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 389
 148. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 381
 149. Budżet 2022r.
  Wyświetleń: 380
 150. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 353
 151. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 341
 152. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 337
 153. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  Wyświetleń: 335
 154. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 333
 155. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2022
  Wyświetleń: 333
 156. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 333
 157. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 325
 158. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 325
 159. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 319
 160. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 319
 161. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 312
 162. PETYCJE 2022
  Wyświetleń: 308
 163. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI BORZYSŁAWICE
  Wyświetleń: 303
 164. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 303
 165. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 301
 166. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 299
 167. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 299
 168. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 291
 169. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 290
 170. Interpelacje i zapytania kadencja 2018-203
  Wyświetleń: 287
 171. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 287
 172. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH
  Wyświetleń: 263
 173. Opinie RIO 2022r.
  Wyświetleń: 254
 174. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 254
 175. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzysławice"
  Wyświetleń: 228
 176. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 224
 177. BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W GOŚCIĘCINIE ETAP II
  Wyświetleń: 221
 178. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 220
 179. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 220
 180. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 213
 181. 2022r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 14
  Wyświetleń: 208
 182. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 206
 183. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 199
 184. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 191
 185. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 185
 186. Sprawozdania 2022r.
  Wyświetleń: 185
 187. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 181
 188. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108428 O UL. OGRODOWEJ I NR 108430 O UL. POLNEJ W OSTROŻNICY
  Wyświetleń: 172
 189. BUDOWA DROGI W GOŚCIĘCINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ I ETAP
  Wyświetleń: 171
 190. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 162
 191. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108459 O ul. Piękna w Ucieszkowie
  Wyświetleń: 157
 192. Akty prawa miejscowego z 2022 roku
  Wyświetleń: 155
 193. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE OSTROŻNICA
  Wyświetleń: 155
 194. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 147
 195. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 145
 196. Zapytanie cenowe - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 313 w Trawnikach
  Wyświetleń: 124
 197. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108464 O w Grudyni Wielkiej
  Wyświetleń: 121
 198. Zapytanie cenowe - Remont drogi węwnetrznej dz. nr 245 w Urbanowicach
  Wyświetleń: 121
 199. Zapytanie cenowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 120
 200. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnetrznej dz. nr 48 w Przedborowiach
  Wyświetleń: 118
 201. Zapytanie cenowe - Przebudowa drogi gminnej Nr 108450 O ul. Polna w Radoszowach
  Wyświetleń: 110
 202. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108480O ul. Wiejska w Dobrosławicach
  Wyświetleń: 110
 203. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 108
 204. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnętrznej dz. nr 214 w Gościęcinie
  Wyświetleń: 94
 205. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 89
 206. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Lakiernia proszkowa
  Wyświetleń: 76
 207. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 71
 208. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 61
 209. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kózki
  Wyświetleń: 46
 210. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kózki"
  Wyświetleń: 44
 211. Informacje dot. efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 35
 212. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kózki - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 28
 213. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskowej w Opolu o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania dot. Budowy zespołu elektrowni wiatrowych "Pleso" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 25
 214. Podanie do publicznej wiadomości decyzji
  Wyświetleń: 21
 215. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 17
 216. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 7