Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 5631Luty: 10224Marzec: 8023Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 13289Luty: 14120Marzec: 9885Kwiecień: 9770Maj: 7580Czerwiec: 10453
Lipiec: 10226Sierpień: 8734Wrzesień: 10262Październik: 11614Listopad: 7966Grudzień: 12241
Rok 2021
Styczeń: 378Luty: 2048Marzec: 8728Kwiecień: 5043Maj: 26854Czerwiec: 4871
Lipiec: 5002Sierpień: 22812Wrzesień: 7486Październik: 7864Listopad: 7539Grudzień: 23000
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 27
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 15811
 2. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 11993
 3. Rada Gminy
  Wyświetleń: 10157
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 7969
 5. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 6933
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 6196
 7. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5496
 8. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 4859
 9. Rok 2022
  Wyświetleń: 4767
 10. Podatki
  Wyświetleń: 4540
 11. Środowisko
  Wyświetleń: 4260
 12. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4221
 13. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4154
 14. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3920
 15. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 3918
 16. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 3907
 17. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 3458
 18. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3215
 19. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3204
 20. Wójt gminy
  Wyświetleń: 2914
 21. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 2712
 22. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 2597
 23. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 2522
 24. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2521
 25. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 2518
 26. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 2147
 27. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 2120
 28. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2029
 29. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1988
 30. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 1942
 31. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 1935
 32. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 1907
 33. Oświata
  Wyświetleń: 1884
 34. Budżet
  Wyświetleń: 1862
 35. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1854
 36. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1847
 37. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 1843
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1810
 39. Statut gminy
  Wyświetleń: 1741
 40. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1741
 41. Wybory
  Wyświetleń: 1687
 42. Petycje
  Wyświetleń: 1615
 43. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1610
 44. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 1605
 45. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 1593
 46. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 1461
 47. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1437
 48. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1427
 49. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 1417
 50. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1394
 51. Porady prawne
  Wyświetleń: 1392
 52. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1389
 53. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1376
 54. Kontakt
  Wyświetleń: 1336
 55. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 1317
 56. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 1258
 57. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1212
 58. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1172
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1159
 60. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1159
 61. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1153
 62. Zarządzenia 2021r.
  Wyświetleń: 1152
 63. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1151
 64. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1117
 65. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1113
 66. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki na lata 2012 - 2030
  Wyświetleń: 1091
 67. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 1070
 68. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 1054
 69. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 1040
 70. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 1033
 71. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 1022
 72. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1009
 73. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 997
 74. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 995
 75. Taryfa opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 995
 76. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 975
 77. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW
  Wyświetleń: 972
 78. Raporty
  Wyświetleń: 945
 79. Kózki
  Wyświetleń: 927
 80. Milice
  Wyświetleń: 906
 81. Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. 812 Ucieszków
  Wyświetleń: 905
 82. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie
  Wyświetleń: 904
 83. Trawniki
  Wyświetleń: 893
 84. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Szkolnej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 889
 85. Chrósty
  Wyświetleń: 884
 86. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 883
 87. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 859
 88. Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 856
 89. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 854
 90. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 832
 91. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej dz. 334 Maciowakrze
  Wyświetleń: 823
 92. Radoszowy
  Wyświetleń: 819
 93. Nabór na Dyrektora Szkoły w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 816
 94. Zapytanie ofertowe -Remont drogi wewnętrznej dz. nr 584 i 760 w Radoszowach
  Wyświetleń: 815
 95. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 789
 96. Urbanowice
  Wyświetleń: 786
 97. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 784
 98. REMONT DROGI GMINNEJ NR 108442 O UL. OGRODOWA ORAZ PARKINGU W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 766
 99. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 758
 100. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 756
 101. Dobrosławice
  Wyświetleń: 755
 102. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 753
 103. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 749
 104. Gościęcin
  Wyświetleń: 738
 105. Jakubowice
  Wyświetleń: 738
 106. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej 108464 O Grudynia Wielka - Dziećmarów
  Wyświetleń: 738
 107. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki w roku 2021
  Wyświetleń: 733
 108. Ostrożnica
  Wyświetleń: 731
 109. Sprawozdania 2020r.
  Wyświetleń: 730
 110. Budżet 2021r.
  Wyświetleń: 726
 111. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 726
 112. Dobieszów
  Wyświetleń: 722
 113. 2021r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 719
 114. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 714
 115. Mierzęcin
  Wyświetleń: 710
 116. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 706
 117. Grodzisko
  Wyświetleń: 703
 118. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 687
 119. Ucieszków
  Wyświetleń: 683
 120. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 678
 121. Opinie RIO 2021r.
  Wyświetleń: 671
 122. Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 668
 123. Maciowakrze
  Wyświetleń: 656
 124. Uchwały z 2022 roku
  Wyświetleń: 655
 125. Borzysławice
  Wyświetleń: 635
 126. Sprawozdania 2021r.
  Wyświetleń: 633
 127. Przedborowice
  Wyświetleń: 612
 128. Zarządzenia 2022r.
  Wyświetleń: 610
 129. Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2022
  Wyświetleń: 596
 130. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 588
 131. Naczęsławice
  Wyświetleń: 587
 132. Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 579
 133. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 577
 134. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku
  Wyświetleń: 576
 135. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 574
 136. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 574
 137. Akty prawa miejscowego z 2021 roku
  Wyświetleń: 556
 138. Rok 2023
  Wyświetleń: 555
 139. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 547
 140. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 533
 141. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 518
 142. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 510
 143. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 495
 144. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 481
 145. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 476
 146. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 467
 147. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 465
 148. Budżet 2022r.
  Wyświetleń: 461
 149. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 454
 150. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2022
  Wyświetleń: 428
 151. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 422
 152. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 415
 153. PETYCJE 2022
  Wyświetleń: 403
 154. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  Wyświetleń: 380
 155. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 374
 156. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 370
 157. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KÓZKI
  Wyświetleń: 369
 158. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 363
 159. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 360
 160. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 353
 161. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI BORZYSŁAWICE
  Wyświetleń: 351
 162. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 348
 163. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 345
 164. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 344
 165. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 342
 166. Opinie RIO 2022r.
  Wyświetleń: 339
 167. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 333
 168. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 332
 169. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH
  Wyświetleń: 328
 170. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 324
 171. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 323
 172. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 322
 173. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 319
 174. Interpelacje i zapytania kadencja 2018-203
  Wyświetleń: 313
 175. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 310
 176. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 308
 177. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 304
 178. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzysławice"
  Wyświetleń: 286
 179. 2022r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 14
  Wyświetleń: 272
 180. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 267
 181. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 264
 182. BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W GOŚCIĘCINIE ETAP II
  Wyświetleń: 263
 183. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 258
 184. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NACZĘSŁAWICE-TRAWNIKI
  Wyświetleń: 253
 185. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 252
 186. Sprawozdania 2022r.
  Wyświetleń: 240
 187. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 238
 188. BUDOWA DROGI W GOŚCIĘCINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ I ETAP
  Wyświetleń: 235
 189. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 234
 190. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 230
 191. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108428 O UL. OGRODOWEJ I NR 108430 O UL. POLNEJ W OSTROŻNICY
  Wyświetleń: 229
 192. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 218
 193. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 212
 194. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE OSTROŻNICA
  Wyświetleń: 211
 195. Akty prawa miejscowego z 2022 roku
  Wyświetleń: 204
 196. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108459 O ul. Piękna w Ucieszkowie
  Wyświetleń: 204
 197. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku
  Wyświetleń: 202
 198. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 187
 199. Zapytanie cenowe - Remont drogi węwnetrznej dz. nr 245 w Urbanowicach
  Wyświetleń: 182
 200. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 179
 201. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108464 O w Grudyni Wielkiej
  Wyświetleń: 174
 202. Zapytanie cenowe - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 313 w Trawnikach
  Wyświetleń: 173
 203. Zapytanie cenowe - Przebudowa drogi gminnej Nr 108450 O ul. Polna w Radoszowach
  Wyświetleń: 169
 204. Zapytanie cenowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 169
 205. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 167
 206. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnetrznej dz. nr 48 w Przedborowiach
  Wyświetleń: 160
 207. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 151
 208. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108480O ul. Wiejska w Dobrosławicach
  Wyświetleń: 144
 209. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnętrznej dz. nr 214 w Gościęcinie
  Wyświetleń: 144
 210. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 143
 211. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2023
  Wyświetleń: 121
 212. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Lakiernia proszkowa
  Wyświetleń: 118
 213. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 114
 214. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KORFANTEGO W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 109
 215. Uchwały z 2023 roku
  Wyświetleń: 108
 216. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kózki"
  Wyświetleń: 96
 217. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kózki
  Wyświetleń: 89
 218. Informacje dot. efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 86
 219. Zarządzenia 2023r.
  Wyświetleń: 78
 220. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskowej w Opolu o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania dot. Budowy zespołu elektrowni wiatrowych "Pleso" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 73
 221. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kózki - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 62
 222. Podanie do publicznej wiadomości decyzji
  Wyświetleń: 54
 223. Budżet 2023r.
  Wyświetleń: 47
 224. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 45
 225. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 42
 226. Zakup i dystrybucja węgla
  Wyświetleń: 33
 227. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 26
 228. Akty prawa miejscowego z 2023 roku
  Wyświetleń: 24
 229. Sprawozdania 2023r.
  Wyświetleń: 23
 230. Opinie RIO 2023r.
  Wyświetleń: 22