Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Chrósty

Image 2021-03-10.jpeg

Sołtys wsi Anna Pander

Sołectwo zamieszkuje obecnie 132 osoby. Wieś położona jest nieopodal Pawłowiczek. Sąsiaduje też z  sołectwami Radoszowy i Dobieszów. Dawniej funkcjonowała tu szkoła. Dziś dzieci uczęszczają do szkół w Maciowakrzu i w Pawłowiczkach. Przez Chrósty przebiega też nieczynna od lat linia kolejowa. Prowadzona jest w miejscowości działalność rolnicza i produkcyjna. W centrum wsi usytuowana jest murowana kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, wybudowana w 1884 r. W pobliżu znajduje się świetlica oraz zagospodarowany plac z drewnianą altaną - Chróścianka, które służą mieszkańcom sołectwa.

 

 

 

 

Wersja XML